Kokybės politika

Nuolatinis mūsų siekis – teikti tik kokybiškas paslaugas ir siūlyti geriausius lingvistinius sprendimus. Tuo tikslu turime sukūrę ir įdiegę visapusę kokybės kontrolės sistemą, kuri garantuoja aukštą teikiamų paslaugų kokybę, lemiamą mūsų personalo – vertėjų, redaktorių, kokybės kontrolierių ir administratorių profesionalumo bei naudojamų šiuolaikiškų techninių išteklių (kompiuterių programos, žodynai, žinynai, duomenų bazės ir kt.).

Sertifikuota kokybės vadybos sistema

Kad užsibrėžtas siekis nebūtų tik tušti žodžiai, nuo 2008 m. savo veikloje esame įdiegę Europos vertimo paslaugų kokybės standartus  ISO 9001:2008/2015 (Kokybės vadybos standartą) ir EN 15038:2006/ ISO 17100:2015 (Vertimo paslaugų standartą). Tai vieninteliai Europos Sąjungoje pripažįstami vertimo paslaugų standartai, kurių sertifikato galiojimas pratęsiamas atlikus periodinius tikrinimus.

 

Įdiegtas standartas įpareigoja mus juo vadovautis, mūsų darbas yra nuolat stebimas auditorių, ar jis atitinka standarto reikalavimus. Pagrindiniai įpareigojimai yra užtikrinti aukštą teikiamų vertimo paslaugų kokybę, išversto teksto tikslumą, vertėjų ir redaktorių profesionalumą.

Mūsų vertėjai ir redaktoriai yra kvalifikuoti, baigę filologines ir vertimo studijas, specializuojasi versti tam tikros srities tekstus. Galime pasiūlyti atlikti įvairiausių sričių tekstų vertimus ir rasti deramus lingvistinius sprendimus.

Kaip ir numatoma standarto reikalavimuose, mes laikomės pasaulyje pripažinto vertėjo parinkimo principo: vertėjas verčia į savo gimtąją kalbą, pageidautina – ir gyvena tos kalbos vartojimo aplinkoje.

Nuolatinis tobulėjimas

Mes nuolat ieškome būdų, kaip pagerinti savo darbą, todėl įdėmiai peržiūrime projektų įgyvendinimo statistiką, užsakovų grįžtamojo ryšio duomenis. Siekdami sėkmingai ir laiku ištaisyti neatitikimus ir įdiegti patobulinimus, taikome laiko patikrintas neatitikimų ištaisymo ir prevencijos procedūras. Nuolat investuojame savo lėšas, gerindami teikiamas paslaugas, mūsų vertėjai dirba su šiuolaikiškomis vertimo programomis (SDL Trados, Wordfast,  Déjà Vu, Transit, Across ir kt.).

Vertimų  administravimo programa

Priimdami ir vykdydami užsakymus, skirstydami ir koordinuodami jų srautus, naudojamės specialiai mūsų veiklai pritaikyta užsakymų administravimo programa.

Įgyvendindami šias priemones, laikomės darbo be klaidų politikos, laiku ir tinkamai investuojame į kokybės kontrolę.

Susipažinkite su mūsų kokybės politika.

Klientai